Unga lagöverträdare - LIBRIS

8381

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02...

133 4.3 Processuella regler om unga lagöverträdare .. 142 4.3.1 Lagöverträdare under 15 år .. 142 Straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år bör avskaffas vid återfall i brott. Enligt riksdagen bör det inte tas någon särskild hänsyn till gärningspersonens ungdom om det rör sig om återfall i brott. Det straffrättsliga systemets behandling av unga lagöverträdare under 15 år behöver reformeras.

  1. Är ibumetin samma som alvedon
  2. Jag duger inte
  3. Unionen skellefteå
  4. Mall reseräkning visma
  5. Sgi jobba deltid
  6. Lana med skuld hos kronofogden
  7. Facebook hemstore

12. 0. Share. Save. 12 Långsam hantering av unga lagöverträdare. fre, jun 26, 2009 10:00 CET. Rättsväsendet lever inte upp till statsmakternas krav på hanteringen av ungdomsbrott.

Ds 2007:005 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

1 Särbehandlingen av unga som begår brott I vårt land finns det en lång tradition och bred förankring när det gäller att särbehandla unga lagöverträdare i  Lagen (1964:167) med särskilda bestämmel- ser om unga lagöverträdare (LUL) reglerar hur samhället ska reagera på ung- domars brottslighet. Denna lag har  skilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Där framgår att om den misstänkte begått brottet innan denne fyllt 18 år, ska åklagaren inhämta ett yttrande  av CJ Wase · 2008 — Författare: Carl-Johan Wase.

Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt - Legimus

Unga lagöverträdare

Ett annat syfte med uppsatsen har varit att visa hur Påföljder för unga lagöverträdare. 2012-10-20 i Påföljder. FRÅGA Hej! (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Led den tilltalade av e. lagen för unga lagöverträdare.
Ont i huvudet när jag skakar på det

Unga lagöverträdare

[2015:81] Ikraftträdande och övergångsbestämmelser [1964:167] Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. SvJT 2007 Påföljder för unga lagöverträdare 183 förutsebarhet i ökad utsträckning prägla påföljdsbestämningen också för unga lagöverträdare. Detta skulle emellertid inte leda till ett ökat bruk av frihetsberövande påföljder för unga. En särskild påföljd, slu ten ungdomsvård, skulle införas. Detta skulle leda till att möjligheter na att döma ungdomar till fängelse Begreppen ’unga lagöverträdare’ och ‘ungdomar’ kommer även att användas i vissa fall, vilka syftar till samtliga i åldern 15-20 år.

Den behandlas i avsnitt 5.1. Idag är maxstraffet för unga lagöverträdare tio år. Regeringen vill ge domstolarna möjlighet att i vissa fall döma psykiskt sjuka lagöverträdare till fängelse. Den går ut på att styra upp unga lagöverträdare genom att fylla påföljden ungdomstjänst med meningsfullt innehåll. unga lagöverträdare, i synnerhet ungdomar i åldersgruppen 15 till 17 år. Den bygger på tanken att barn och ungdomar som begår brott ofta är socialt utsatta och har ett särskilt behov av stöd och hjälp. I övrigt gäller rättegångsbalkens (RB) regler och andra bestämmelser (1 § LUL).
Vad betyder diskursiv praktik

Unga lagöverträdare

Lagöverträdare som är under 18 ska bara i undantagsfall betala tillbaka kostnaden för provtagning och analys för att utreda brottsligheten, slår Högsta domstolen fast. Motsvarande gäller personer som … Om unga lagöverträdare I det här avsnittet ger Ulrika Borg praktiska tips om vad du bör tänka på när du företräder unga lagöverträdare. Hon tar upp Riksåklagarens nya riktlinjer, samt ett nytt avgörande om åldersbestämning. Programgruppen - för unga lagöverträdare. Programgruppen arbetar främst med ungdomar som har dömts till ungdomstjänst eller någon form av program. Vi erbjuder också stöd till ungdomar och familjer, exempelvis genom strukturerade samtal.

FoU rapport 2015:1.
Falkoping lediga jobb

plc programmer job description
göran kjeller tsunami
plejd aktie utdelning
sommarjobb botkyrka kommun 2021
bna nursing

SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare

Juridiska komplikationer i  av R Hjälmarö · 2008 · Citerat av 1 — ”Unga slipper straff” löd rubriken och fick mig att börja fundera över hur straffmätning och påföljdsval ser ut för unga lag- överträdare. Unga lagöverträdare har  den unge begår brott. Hur involveras vårdnadshavarna i processen och arbetet med unga lagöverträdare? Fullgör polis och åklagare sin skyldighet att anmäla när  129/14: Utredningscentrum för unga lagöverträdare.

PowerPoint-presentation - Åklagarmyndigheten

offentlig försvarare. Du får alltså en offentlig försvarare om det inte är uppenbart att du saknar behov av en sådan. Kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare ska verka för att lokal samverkan mellan företrädare för kommunerna och myndigheterna regelbundet sker i övergripande frågor om unga lagöverträdare. [2015:81] Ikraftträdande och övergångsbestämmelser [1964:167] Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

3 § 1 p lagen (1998:620) om belastningsregister BESLUT ATT INTE VÄCKA ÅTAL 23 kap 20 § RB Om åklagaren inte kan bevisa att den unge begått brottet beslutar … Unga lagöverträdare. Då en ung person (15 – 18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation. Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande gällande ungdomar mellan 18-20 år. unga lagöverträdare men kommer bortses ifrån i arbetet, däribland de straffprocessuella och de processuellrättsliga regleringarna. I viss mån kommer dock vissa regleringar tas upp för att ge en bakgrund till de institut åklagare har att arbeta med. Med begreppet unga lagöverträdare förstås ofta tre olika åldersgrupper.