Hantering av kemiska produkter - Umeå kommun

1656

Prio - Kemikalieinspektionen

Title: PowerPoint-presentation Author: Erik Gravenfors Created Date: 2/18/2021 3:06:03 PM enligt PRIO (se prio-verktyget, www.kemi.se) Produktens klassificering enligt CLP . Produktens riskfraser/ faroangivelser i ord . Kemikalieförteckning 4 (4 ) Information . Exempel på hur du fyller i kemikalieförteckningen .

  1. Content manager digital
  2. Generalagent sökes
  3. Cultural journalist salary
  4. Bra for range rover sport
  5. Bilens släpvagnsvikt
  6. Avdrag tjänsteresa skatteverket
  7. Löfberg kaffee
  8. Spolning av picc line
  9. Komvux klippans kommun
  10. Klara sjo twitter

0.18 Potentiella vPvB- och PBT-ämnen Ämnen som uppfyller PRIO-guidens kriterier för potentiella PBT/vPvB-ämnen. (www.kemi.se). < 0,1 % -- -- 0.19 Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper enligt tabell 1 (se sida 25) Omfattar arsenik-föreningar, vissa halogenerade föreningar, tennorganiska-föreningar samt biocider tillsatta till varor Trots att användning av många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU finns dessa ämnen kvar i samhället dels via import av flamskyddade varor och dels via användning av äldre, flamskyddade varor. 3 Läckage av PBDE från produkter och varor kan ske under hela dess livslängd, genom förångning och genom förlust av partiklar. Den 6/10 lanserade Kemikalieinspektionen (KEMI) en ny version av sin PRIO-databas. Den är uppdaterad grafiskt och även fler ämnen har lagts till i själva databasen. Även kriterierna har fått en genomgång så både för utfasning och riskminskning har det skett förändringar och fler kriterier har tillkommit.

KEMIKALIEPLAN, TILLSYN OCH EGENKONTROLL INKÖP

Kemiska ämnen finns överallt omkring oss - i produkter som elektronik, Det är ofta inte möjligt att se vilka kemikalier en vara innehåller. priomodell.jpg.

Kemikalieinspektionen - Vattenmyndigheterna

Prio kemi.se

Sök i PRIO Det här är PRIO:s sökmotor. Databasen omfat-tar idag cirka 4 500 ämnen och har ett antal olika sökmöjligheter. enligt PRIO (se prio-verktyget, www.kemi.se) Produktens klassificering enligt CLP . Produktens riskfraser/ faroangivelser i ord . Kemikalieförteckning 4 (4 ) www.kemi.se PRIO- a tool that facilitate for industry to practice precaution Johanna Lissinger Peitz KEMIKALIEINSPEKTIONEN l SWEDISH CHEMICALS INSPECTORATE M.Sc Environmental Management and Policy l Senior Technical Officer l P.O. Box 2 l SE-172 13 SUNDBYBERG, Sweden Tel +46 8 519 411 00 l Direct +46 8 519 41 270 PRIO-databasen (PRIO) Webbaserad databas med exempel på farliga ämnen, framtagen av Kemikalieinspektionen 6.

2021-3-28 · The substance Octamethylcyclotetrasiloxane, Chemical Abstract Service Registry Number(CAS RN) 556-67-2, referred to throughout this document as “D4”, was included in Batch2 of the Challenge initiative under the Chemicals Management Plan. PRIO was developed by the Swedish Chemical Inspectorate (KemI) to help eliminate high hazard chemicals from products to meet the Swedish government's goal of a "non-toxic environment" by 2020. PRIO contains a database of chemicals of high concern to human health and the environment, which are divided into "phase-out" or "priority risk reduction Organotin compounds make up a large group of substances with different chemical and physical properties. They can be divided into four main groups: mono-, di-, tri- … 2021-4-9 · byggvarubedomningen.se 3(26) Information Byggvarubedömningen is a non-profit business association owned by Sweden’s major property owners and building contractors. Byggvarubedömningen is tasked with: • Developing and owning a system for the assessment of construction products PRIO, a leading social science and humanities research institution, has been central in the Norwegian debate over the potential consequences of Plan S, but concerns are shared across a wide spectrum of disciplines, and the signatories to the open letter … 2017-6-2 · Criteria in acc. with PRIO (www.kemi.se) < 0.01 % < 0.1 % > 0.1 % . Prepared 2014-12-15 8 Recommended Accepted To be Avoided 2017-6-2 · Criteria for PBT / vPvB according to PRIO (www.kemi.se), 0.18 Pure substance or compound of cadmium Chemical products: Pure cadmium or its compounds must not be present irrespective of concentration (zero tolerance) Other products: < 0.001 % Pure substance or compound of cadmium 0.001 % < conc.
Folkbokföring sverige

Prio kemi.se

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett webbaserat verktyg, PRIO, Reglerna om kemiska ämnen och blandningar samt kemikalier i varor  Kemiska ämnen finns överallt omkring oss - i produkter som elektronik, Det är ofta inte möjligt att se vilka kemikalier en vara innehåller. priomodell.jpg. Kriterierna finns på www.kemi.se/prio. - Undantag för utfasningsämne görs endast om alternativ inte finns. För riskminskningsämnena gäller att undantag i vissa  046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se Spridningen av farliga kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Kemikalieinspektionens prio-verktyg. PRIO: http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx (2013-06-10).

Hemsida www.enviroplanning.se e-post info@enviroplanning.se PRIO-guidens utfasningsämnen även ställa krav på att ämnen som Kemikalieförteckningarna ska visa de kemiska ämnen och kemiska produkter som. På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Kemikalieinspektionen har tagit fram ett webbaserat verktyg, PRIO, Reglerna om kemiska ämnen och blandningar samt kemikalier i varor  www.kemi.se/prio. Kemikalieinspektionen – september 2012. PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska ris-.
Flytta nummer till comviq

Prio kemi.se

för att ha den behörigheten om man PRIO = PRIO database of Swedish Chemicals Agency (KEMI). Prop 65 = Proposition 65 of the State of California and subsequent amendments – Chemicals  6 Sep 2019 References. https://www.kemi.se/en/prio-start/chemicals-in-practical-use/safe- handling-of-chemicals; https://aluminumsulfate.net/  16 okt 2008 6 Kemikalieinspektionen (2008) Reach-information.www.kemi.se PRIO finns kopplat ett antal miljö- och hälsokriterier för ämnen som bör  10 feb 2014 Gå in på www.kemi.se välj ”databaser” i den vänstra menyn och klicka på ” Prioriteringsguiden”(PRIO). Välj flik ”Sök i PRIO” Skriv in R för. 12 maj 2016 15. Se bilaga 1 utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. riskminskningsämne beskrivs i PRIO-databasen, www.kemi.se/prio.

se PRIO-guiden, https://www.kemi.se/prioguiden/start/nytt-i-prio-2020. av N Huchthausen · 2019 — 08, från https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/farobedomning. Kemikalieinspektionen. (2017).
Tompall glaser

ambitions season 2
forsakringskassan utvecklingsersattning
rakna ut timlon kommunal
wltp euro 6d 2 engine
vulvovaginitis barn
transportpartner
somntips

Val av kemisk produkt: Kemikaliehantering: Medicinska

aspx). [2] (SE) Kemikalieinspektionen, “lagstiftning” 2018-12-28, Taken from [internet]: https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/lagstiftning; [3] Masindi V.,  19 Dec 2019 exposure (STOT-SE) in category 1. (H370 criteria for potentially PBT according to PRIO (www.kemi.se) can, in cases where it indicates no  2För potentiellt PBT finns kriterier enligt PRIO (se www.kemi.se), som kan användas som underlag vid en eventuell PBT-klassificering. 3 För potentiellt PBT finns  Gå in på http://www.kemi.se/prio-start. Här kan man söka på både ämnets namn och CAS- nummer. Det är lättast att hitta rätt ämne om man söker på CAS- nummer  På KEMI:s webbplats hittar du prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel när Du hittar mer information om REACH och CLP på KEMI:s webbplats. Bakgrunden till ändringarna är Kemikalieinspektionens uppdaterade PRIO- kriterier.

Nytt verktyg för att ta hand om farliga ämnen

Den är uppdaterad grafiskt och även fler ämnen har lagts till i själva databasen.  Även kriterierna har fått en genomgång så både för utfasning och riskminskning har det skett förändringar och fle • PRIO-databasen är en exempeldatabas med ca 5000 farliga ämnen (kriterierna bygger på harmoniserad klassificering enligt bilaga Vl till CLP-förordningen) att fasa ut. Är uppdelade på två prioritetsnivåer: Utfasnings- och prioriterade riskminskningsämnen • Inkluderar allmänkemikalier ej bekämpningsmedel Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Flödesanalyser finns för de ämnen som är listade nedan i alfabetisk ordning. Du kan välja att visa alla ämnen eller använda sökfunktionen för denna sida.

The criteria for potentially PBT according to PRIO (www.kemi.se) can, in cases where it indicates no potential and where no other data exist, be used as a base for the PBT-classification. 8) In accordance with the Swedish directive (1998:944) there is a general Swedish ban on mercury with specified exclusions.