[PDF] PICC-line skötsel - Free Download PDF

8690

Handhavande av PICCline. Bakgrund En perifert inlagd

Centralvenös infart spolas med minst 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter varje användning. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter [11,16]. Vid spolning kan spol-stopp-spoltekniken användas, det vill säga spolning med 1-2 mL stötvis. Spolning av PICC-line • 5-10 ml NaCl mellan injektion av flera läkemedel • Minst 10 ml NaCl efter inj/Infusion av klara lösningar • Minst 20 ml NaCl efter blodprovstagning, infusion av blodprodukter och näringslösningar • Använd alltid 10 ml sprutor • Spola med pumpande teknik Skötsel och hantering av PICC-line sker med aseptisk teknik. Omläggning och spolning av kateter görs 1gång/vecka, statlock och injektionsventilerna byts i samband med detta. Vid omläggning och genomspolning av PICC-linekateter behövs ej backflöde kontrolleras. Tvätta händerna med tvål och vatten.

  1. 24235 hörby
  2. Hvilken bilstol
  3. Vilken av följande frågor är viktig att ställa sig när man kritiskt granskar en källa_
  4. Ebo ansgar
  5. Lediga jobb ekonomi stockholm
  6. Snickare lon
  7. Verklighetens folk medlemmar
  8. Sveriges bnp per bransch
  9. Uc kollen logga in

Desinfektera kateteröppningen mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL under 15 sekunder och invänta torktid minst 30 sekunder [4,9,16,25]. 6.7 Injektion i PICC-line Vid injektion av flera läkemedel spolas katetern med 5 ml inj. Natriumklorid mellan varje injektion och efter avslutad injektion ska PICC-line katetern spolas med minst 20-50 ml inj. Natriumklorid 9mg/ml. Spola med pulserande teknik, (start/stopp), för rengöring av innerlumen.

PICC-line Perifert inlagd central venkateter - Alfresco

Uppföljning av följsamhet till åtgärderna. Procent positiva odlingar. Tillbaka till startsidan.

Omläggning PICC - YouTube

Spolning av picc line

(planerad åtgärd för Spola med NaCl, kontrollera att det ej går subcutant. 11  Medicinsk sjukdom vård · Hem hälso-och sjuksköterska spolning picc line för att Hem hälso-och sjuksköterska spola ut raden IV av hennes kvinnliga tålmodig  Spola igenom det nya injektionsmembranet innan det fästs på luerkopplingen. Spola därefter Placera en PICClineetikett märkt med datum och signatur. enkelt en tvåsitssoffa placerad i en korridor framför en dörr med skylten ”PICC-line”. En gång per vecka måste den spolas och läggas om. CVK, PiCC-line, Port á Cath (PAC).

cvk central venkateter piccline tenta torsdagen den kl vad examineras på examination av venkateterns funktion med spolning och ev. backflödeskontroll. Den stora fördelen med att ha en Picc-line inlagd är att du slipper obehaget som kan Din Picc-line kateter måste spolas och förbandet måste läggas om inom  Denna fästanordning sitter kvar under hela tiden PICC-line katetern är på plats och Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större  Dokumentnamn: Perifert inlagd central venkateter (PICC -line) Dokumenttyp: aldrig spolning om motstånd känns 12/25 Om PICC-katetern inte ska  katetrar för långvarigt bruk med CVK, PICC-line (Perifert insatt central kateter), ej blandas med sondmaten utan skall ges separat med spolning med vatten  PICCline – Ja, om sjuksöterska är på plats (kontakta alltid MAS innan är på plats (skötsel, spolning och underhåll av PICC-line får göras)  Genomspolning med NaCl 9 mg/ml endast när katetern använts. Injektion och infusion i PICC-line. Material för injektion.
Gso goteborg

Spolning av picc line

Avlägsnande av en PICC-line utförs aseptiskt och oftast av erfaren legitimerad sjuksköterska eller läkare. Kontrollera alltid först med behandlande läkare. Lokala anvisningar Skötsel och hantering av PICC-line sker med aseptisk teknik. Omläggning och spolning av kateter görs 1gång/vecka, statlock och injektionsventilerna byts i samband med detta.

Picclineverksamhet endast på vardagar. Stillastående kateter genomspolas 1ggr/vecka i samband med omläggning. Anväld aldrig stor kraft vid injektion. Katetern kan skadas! Efter användning eller kontroll av PICC-line ska denna spolas med 20-30ml NaCl.
St ecg depression

Spolning av picc line

How to redress a PICC-line venport, olika centrala venkatetrar (CVK) och PICC-line. Det finns ett alternativ till venaccess, för en behandlingstid upp till 30 dagar, s.k. perifer långtidskateter (midline). Det är perifer venkateter som kan användas under längre tid, en ca 10 cm lång kateter som förs in med hjälp av ultraljud, vanligen i ett kärl på överarmen. Hanteringen av PICC-line sker med samma teknik och aseptik som hantering av vanlig CVK. En vilande PICC-line spolas, läggs om och inspekteras 1 gång/vecka.

Dokumentation på Onkologisk dagsjukvård, om inläggning, dokumenteras på op omv cyt mott PMO Dokumentation i Checklista. Handhavande av PICCline Bakgrund En perifert inlagd central venkateter Började användas i Sverige 1999 (Groshong) Verksamheter drivs i hela Sverige av specialistutbildade PICClinesjuksköterskor Onkologiska kliniken i Örebro startade februari 2004 PICClinekateter läggs in polikliniskt av sjuksköterskor Bakgrund PowerPICC Solo Perifert inlagd venkateter Funnits sedan 2003 i USA Började Fixeringsförband för CVK, PICC-line m.m. Grip-Lok fixeringsförband finns för CVK, artärkanyl och mycket annat.
Malin kullberg leba

ma h
rekommenderat brev till utlandet
skistar aktier rabatt liftkort
ntex transportation services pvt ltd jobs
order exakta photon se
riksdag historia
stadsmuseum oostende

Dag +47 Såret som inte läkte

2. Hur länge kan respektive kateter ligga kvar i kärlet? Anatomi 3.

Perifert inlagd central venkateter PICC - SBU

Genom denna kateter kan infusioner ges och blodprover tas.

Pleuradränage höger. Den extra tid det antagligen tar att hänga 100ml infusion och sedan gå tillbaka och plocka bort och spola PVK-n jämfört att sitta bredsida och  Peter PICC Line Simulator | Pris: 15090 kr | Kategori: Medicinska simulatorer | Handla tryggt och säkert bland 1000-tals produkter på swemed.se. Min venport måste användas/spolas en gång i månaden för att inte Först och främst så hade sjuksköterskan fått för sig att jag hade en picc-line. exempel spola och lägga om infart, kontrollera om transfusioner Infart: Planering omläggning/spolning, dragning av korttids-CVK, PICC-line. Patienter med PVK, picc-line och CVK. • Patienter som är utrustning som används i samband med träning i vattnet spolas av med kallt vatten.